un servei de la FPCEE que ofereix suport en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació tant al professorat com als diversos serveis del centre.
Les seves actuacions es concreten en tres línies d’actuació que són:
  • Promoció de l’ús de les TIC en la dinàmica interna de la Facultat: assessorant el professorat, els serveis, els equips de gestió i els grups de recerca;
  • Formació Acadèmica: vetllant per la utilització de les TIC en la docència i per l’ensenyament de les seves possibilitats en els diversos itineraris formatius i
  • Recerca, innovació i transferència: investigant les possibilitats d’aplicació pedagògica dels recursos tecnològics i mantenint contacte amb serveis afins d’altres institucions.
Actualment ens podeu seguir a través del hashtag  #fpceesoptic
Tot el que hem publicat fins ara a: http://twubs.com/fpceesoptic 

SOPTIC som: